21 september, 2006

Det er ikke blitt mange fangstrapporter, men her vil det komme "mye" fremover. Foreløpig kan dere se tidligere innlegg på http://ofaforum.no (mine innlegg: http://ofaforum.no/forum/search.php?search_author=khansen)
Min siste rapport kan dere se her: http://ofaforum.no/forum/viewtopic.php?p=13520&highlight=#13520