28 september, 2007

Første ørret på lutvann


530 gram.